За Д-р Чакърова

Преоткрийте пътя към здравето с Д-р Чакърова

Д-р Чакърова е родена през 1965г в гр. Куклен, обл.Пловдив. Гимназиалното си образование завършва с пълно отличие и златен медал в Пловдив. Завършва медицина към Медицински Университет – Пловдив през 1990г. Започва специализация по Педиатрия, под ръководството на проф. Бойкинов – Началник на Детската Университетска клиника на МУ-Пловдив. Защитава специалност Детски болести, в Детска нефрологична клника, към Медицинска Академия – София, при проф. Анадолийска – през 1998г.

От студентската скамейка започва работа като ординатор в Детско отделение при МБАЛ-Асеновград – Първа база на Медицинския Университет, в което педиатъра е и микропедиатър (отговаря за новородените в Родилно отделение) и извършващ визитации в Инфекциозното отделение, съществувало през 1992г. към МБАЛ-Асеновгад.

През 1994г. печели конкурс за постоянно Ординаторско място в Детско поликлинично отделение при МБАЛ-Асеновград, което включва обслужване на децата като участъков педиатър, Детска консултация, в Детските градини и Училищното здравеопазване.

От юли 2000г със Старта на Здравната реформа работи като Общопрактикуващ (семеен) лекар. От 9г. изучава холистичния подход при лечението на заболяванията. Провежда индивидуални консултации и семинари в Холистичен център Иван Рилски – гр. Пловдив. Понастоящем живее и работи в гр.София.

Вярвам, че болестта е по-скоро подарък, за да се възстанови равновесието в живота. Естественото състояние на тялото е здравето, поради което болното тяло се мъчи да възстанови равновесието си. Това важи за емоционалното и умственото тяло. Когато човек не е притеснен от болката, лесно ще направи вътрешно изследване. Ето защо, може да се потърси физическа помощ, ако е налице болка и паралелно да се провежда търсене на емоционално, умствено и духовно равнище. В крайна сметка отговорността за нашето тяло е наша – отговорността да го поддържаме здраво.

И както е казал Хипократ – “Ако някой желае да е здрав, трябва първо да го попитаме дали е готов да отстрани причините за болестта си. Само тогава е възможно да му помогнем.“

img_95025

Вярвам, че двадесет и първи век е векът на Холистичната Медицина, заради доказаната връзка тяло-дух. Елинор Рузвелт казва:

Правете това, което усещате в сърцето си, че е правилно… така или иначе ще бъдете критикувани. Ще ви заклеймят, ако го направите, и ще ви заклеймят, ако не го направите.
Ето защо правя това, което усещам със сърцето си за правилно и приемам това за своя мисия.

Интереси: Правилно захранване на кърмачето с Натурална, видова храна, според изискванията на храносмилателния му тракт; Профилактично и Лечебно хранене на децата в училищна възраст и подрастващите, Натурална Хигиена и Холистична Медицина.

Нуждаете се от личен здравен план?

Обади се сега на номер ( +359 888 934 180 ) и нека заедно да създадем програма за твоето здраве!